top of page

İcra hukuku, borçların devlet kuvveti yardımı ile zorla yerine getirilmesidir. Antalya bölgesinde hizmet sunan Hukuk Büromuz İcra avukatı olarak; mahkeme kararlarının icrasına dair icra takiplerin yürütülmesi, senet tahsili için icra takip başlatılması, İcra takiplerine yapılan itirazlar karşısında gerek icra tetkik mercileri, gerekse genel mahkemeler nezdinde itirazın kaldırılması davalarının yürütülmesi hizmetlerini sunmaktadır.

 

Müvekkillere karşı açılan icra takiplerinde, gerekli  borca veya imzaya itirazlarının yapılması, usulsüz  tebligat şikayetleri  gibi müvekkillerin  yasal  haklarının korunması  için gerekli  işlemlerin yapılması ve gerektiği taktirde menfi tespit davalarının açılması ve yürütülmesi hizmetlerini vermektedir.

bottom of page