top of page

Yerli ve yabancı ortaklı şirketlere verilen hizmetler

 

Basiretli bir tacir, ihtilaflar ortaya çıkmadan önce muhtemel sorunları engelleyecek tedbirleri alabilmelidir. Bu kamsamda ticaret hayatında şirketlere gereken desteği, ticari dava ve icra takipleri ile birlikte Antalya’da hukuk müşavirliği/şirket avukatı olarak sunmaktayız.Özellikle yabancı ortaklı şirketler yada yurt dışı bağlantılı şirketler, sözleşmelerin hazırlanmasında ve   gerekli diğer avukatlık  hizmetlerini ingilizce olarak ihtiyaç duymakta ve bu hizmetler hukuk büromuz tarafından ingilizce olarak karşılanmaktadır.Yabancı tahkim kararlarının tenfizi davaları,yabancılar hukuku avukatlık hizmetlerimize dahil hizmetlerdir.

bottom of page