top of page

Yurt dışından vekâletname nasıl çıkarılır?

 

Yurtdışından vekâletnameyi,   bulunduğunuz ülkedeki Türk Konsolosluğu’ndan çıkartabilirsiniz. Alternatif olarak eğer bulunduğunuz ülke Hague Anlaşmamasına taraf ülkelerden ise, o ülkenin noterinden vekâletname çıkarıp, o ülkenin Apostil vermeye yetkili kuruluşundan vekâletnameye Apostil alarak da çıkarabilirsiniz.

Yabancı ülkede boşandım Türkiye’de boşanmış sayılıyor muyum?

Yabancı bir ülkede verilen boşanma kararı, Türkiye' de kendiliğinden hüküm ifade etmez. Bu mahkeme kararının tanıma ve tenfiz sürecinden geçirilmesi gerekir. Aksi taktirde, boşanma kararı Türk nüfus kayıtlarına işlenemez ve bu nedenle Yurtdışında boşanmış kişiler Türk hukuku bakımından hala evli sayılırlar. Taraflar çoğu zaman bunun farkında değillerdir ve yeni bir evlilik aşamasında nüfus müdürlüklerine başvurduklarında hala evli olarak kayıtlı göründüklerini öğreneceklerdir.

Haberim olmadan aleyhime açılmış bir icra takibi kesinleşebilir mi?

19.01.2011 tarihi itibariyle değişikliğe uğramış 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 'Bilinen adrese tebligat' başlıklı 10. maddesinde; bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması halinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinin, bilinen en son adresi olarak kabul edileceği ve tebligatın buraya yapılacağı hükmü yer almaktadır. Yapılan bu düzenleme ile önce yine bilinen en son adrese tebligat yapılacaktır. Ancak tebligatın yapılmasını isteyenin veya tebligatı çıkartan makamın bildirdiği adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması yada bu adrese tebligat yapılamaması halinde, muhatabın 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'na göre adres kayıt sistemindeki adresi, bilinen son adresi kabul edilerek tebligat buraya yapılacaktır. Buna göre adres kayıt sistemindeki adres kişinin resmi tebligat adresi olarak kabul edilmiş olmaktadır. Oturduğunuz yer ile Nüfus Müdürlükleri'nde bulunan Adresin Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)'ndeki adresiniz farklı ise ; icra dosyasından yapılan tebligat usulüne uygun olacak ve dolayısı ile icra takibi haberiniz olmadan  kesinleşecektir. Bu nedenle, önemle oturduğunuz adresinizi Nüfus Müdürlüğü’nüze bildiriniz. Bildirmemeniz durumunda aynı zamanda 374 TL idari para cezasına muhatap olacaksınızdır.

Apostil nedir? Nerden alınır?

Apostil, bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir. Apostil’in kuralları 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonuyla tespit edilmiştir. Apostil kuralları yalnızca Lahey Konferansı’na üye veya taraf devletler arasında geçerlidir. Bu belge onay sistemiyle ilgili üye veya taraf devlet tarafından saptanan yerel bir merci, bakanlık, vb. bir kuruluş, belgenin gerçek olduğunu onaylayarak, başka bir üye veya taraf ülkede 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonunda belirlenen kurallar çerçevesinde kullanılması için yasal hale getirirler.

Apostil tasdiği gerçekleştirilen belge, Lahey Konferansının tüm üye ve taraf devletlerinde geçerli bir belge olarak kabul edilir. Türkiye taraf ülkelerden biridir. 

Apostil vermeye yetkili kuruluşlar Apostilin alınacağı ülke tarafından belirlenir. Türkiye dışında kullanacak resmi bir belge için alınması gereken Apostil Valiliklerden (illerde), kaymakamlıklarda (ilçelerde), ayrıca adli belgeler için adliyelerden alınabilir.

 

bottom of page