top of page

Ceza hukuku suç kapsamı içine giren eylemler ile bunlara uygulanacak cezaları belirleyen  kamu hukuk dalıdır. Bunlar arasında şikayete tabi olan hakaret, tehdit gibi şerefe karşı suçlar ve hürriyete karşı suçlar da  bulunmaktadır. Ofisimiz Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili diğer kanun ve mevzuat çerçevesinde soruşturma ve kovuşturma aşamalarında Antalya’da ceza avukatı olarak  müvekkillere gereken hizmetleri sunmaktadır.

bottom of page